Tourist guide Israel .com

Uncategorized

הסכם עבודה קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים לתיירות בישראל 2020

מפרסם כאן את מה שכנראה הוא ההסכם הרשמי בין אגודת מורי הדרך ללשכת מארגני תיירות נכנסת. למה כנראה? כי זה מסמך שהועבר בין מדריכים בקבוצות פרטיות ולא נלקח מפרסום רשמי כלשהו, ההסכם לא פורסם כשנחתם ולא פורסם כמובטח ב-1.12.19 ,…