Tourist guide Israel .com

Tours

אל אחד – שלוש דתות
אל אחד – שלוש דתות

אל אחד – שלוש דתות

סיור רגלי בעיר העתיקה לראות, לשמוע ולהבין מהי משמעותה של ירושלים ליהודים, נוצרים ומוסלמים.    סיור רגלי מרתק בסימטאות העיר העתיקה ובנבכי ההיסטוריה של שלוש הדתות המונוטאיסטיות בירושלים. מטרת הסיור היא להעניק לכם הבנה רחבה של הדרך בה התפתח הרעיון…