Tourist guide Israel .com

טיולים

היסטוריה, טבע ומנזרים בצפון מדבר יהודה
היסטוריה, טבע ומנזרים בצפון מדבר יהודה

היסטוריה, טבע ומנזרים בצפון מדבר יהודה

טיול מהעיר הקדושה למדבר שהוליד אותה: לכאן הגיע אברהם אבינו, כאן נולדה הנצרות והתפתחה תנועת הנזירות המדברית. טיול טבע של נאות מדבר ומים זורמים, ואירוח מדברי במסורת אברהם אבינו. טיול מהעיר הקדושה למדבר שהוליד אותה: לכאן הגיע אברהם אבינו, נולדה…