Tourist guide Israel .com

Blog

סימון שביל גולני יוצא לדרך

יוזמה חדשה של ותיקי חטיבת גולני מגיעה עכשיו לשטח, סימון שביל גולני מהחרמון עד לאילת (מפה). אורכו כ-1500 ק”מ ומבוסס ברובו על שבילים מסומנים קיימים בדומה לשביל ישראל (שאורכו אגב “רק” 1040 ק”מ). השביל מגיע אל כל הגבולות אשר לאורכם…